1 muharram

Doa Awal Tahun Bacalah doa ini tiga kali saat kita
memasuki tanggal 1 Muharam.
Bisa dilakukan selepas maghrib
atau pun sesudahnya. Dengan
doa ini kita sebagai Mu’min
memohon kepada Allah Swt. agar dalam memasuki tahun baru ini
kita dapat meningkatkan amal
kebajikan dan ketaqwaan. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa
Muhammadin wa ‘alaa ‘aalihi wa
shahbihii wa sallam.
Allaahumma antal-abadiyyul-
qadiimul-awwalu, wa ‘alaa fadhlikal-‘azhimi wujuudikal-
mu’awwali, wa haadza ‘aamun
jadidun qad aqbala ilaina
nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-
syaithaani wa auliyaa’ihi wa
junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-
suu’i wal-isytighaala bimaa
yuqarribuni
ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-
ikram yaa arhamar-raahimin, wa
sallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi
wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa
sallam .Artinya: Dengan menyebut nama Allah
Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.
Semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmat dan
keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW,
beserta keluarga dan
sahabatnya.
Ya Allah Engkaulah Yang Abadi,
Dahulu, lagi Awal. Dan hanya
kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu
tempat bergantung.
Dan ini tahun baru benar-benar
telah datang. Kami memohon
kepada-Mu perlindungan dalam
tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala
tentaranya. Dan kami memohon
pertolongan untuk mengalahkan
hawa nafsu amarah yang
mengajak pada kejahatan,agar
kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami
kepada-Mu wahai Dzat yang
memiliki Keagungan dan
Kemuliaan. Semoga Allah
senantiasa melimpahkan rahmat
dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad
SAW, Nabi yang ummi dan ke
atas para keluarga dan
sahabatnya

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!